รายละเอียดเงินรายเดือนพนักงานราชการและลูกจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 
 

Create by : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 134 หมู่ 8 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-823222 งานบริหารการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 19 ศูนย์